UBND Mỹ Thành

Giới thiệu

Cối - Nghề truyền thống Mỹ Thành xưa

Đăng ngày:

Sau hơn 30 năm cái nghề gia truyền của các cụ làng nghề đóng cối xay Cao Đài Mỹ Thành Mỹ Lộc nhà em . Nay mới lại được tái hiện . Ghép cho một vị khách đại gia đặt về trưng bày không gian xưa. Các cao Nhân của làng nghề quê em hiện nay cũng không còn nhiều cụ già nhất ngoài 90 niên. Những người đã từng kiếm cơm bằng nghề đếm trên đầu ngón ta nay cũng ngoài sáu bẩy mươi tuổi , người được theo đi phụ nghề đếm được vài người nay cũng sấp sỉ 50 tuổi. Một sản phẩm đẹp nay tốt ngày cho em nó về với người.. Ai có nhu cầu liên hệ với em qua inbox và alô 0945355043
Nguồn: Quốc Phong

Bình luận